اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 241
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 124

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 10717
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3671
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 213 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 22 %