آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 199
تعداد پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش 113

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 26
تعداد مشاهده مقاله 5693
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1698
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 201 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 22 %