اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 273
تعداد پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش 136

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 46
تعداد مشاهده مقاله 17099
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6095
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 231 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 128 روز
درصد پذیرش 22 %