اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 174
تعداد پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش 82

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 38
تعداد مشاهده مقاله 6447
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3242
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 263 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 109 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز
درصد پذیرش 24 %