آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 774
تعداد پذیرش 211
تعداد عدم پذیرش 455

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 182
تعداد مشاهده مقاله 211304
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 90284
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 56 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 126 روز
متوسط زمان داوری 59 روز
متوسط زمان پذیرش 747 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 123 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 890 روز
درصد پذیرش 27 %