آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 160
تعداد پذیرش 27
تعداد عدم پذیرش 89

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 6329
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1970
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 209 روز
درصد پذیرش 17 %