داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

لینک سایت  Pobluns

رسول

رکنی زاده

rokni@sci.ui.ac.ir

 

فخرالسادات

علوی

f.alavi@meybod.ac.ir

 

اسدالله

فلاحی

falahiy@yahoo.com

 

علی

کرباسی زاده

alikarbasi@ymail.com

 

محمدعلی

اژه ای

ejeiima4@gmail.com

 

ابوالفضل

صبرآمیز

sabramiz@gmail.com

 

سیدعلی

کلانتری

seyedali.kalantari@gmail.com

 

مرضیه

پیراوی ونک

mpiravivanak@gmail.com

 

امیراحسان

کرباسی زاده

amir_karbasi@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2095310

مهدی

گنجور

ganjvar78@gmail.com

 

مسعود

آلگونه جونقانی

algooneh@yahoo.com

 

حسن

فتح‌زاده

hfatzade@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1858705

سید مهدی

بیابانکی

mehdibiabanaki@gmail.com

 

سعید

بینای مطلق

said_binayemotlagh@yahoo.fr

 

غلامحسین

توکلی

tavacoly@yahoo.com

 

محمد

رعایت جهرمی

raayatjahromi@gmail.com

 

رضا

ماحوزی

mahoozi.reza@gmail.com

 

امیرحسین

خداپرست

khodaparast.amir@gmail.com

 

مجید

کمالی

s.m.kamali@gmail.com

 

محمد

نصر اصفهانی

mohammad.nasresfahany@gmail.com

 

حسین

اترک

atrakhossein@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/723383

سیدجمال

قریشی

jghoreyshi@gmail.com

 

فتحعلی

اکبری

dr.fathaliakbari@gmail.com

 

محمدجواد

صافیان

mjsafian@gmail.com

 

محمد

مشکات

mohammad.meshkat@yahoo.com

 

مرتضی

طباطبایی

morteza.taba64@gmail.com

 

عبدالرزاق

حسامی فر

ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2462532

حسن

بیات

hbayat53@gmail.com

 

فاطمه

صانعی

m.sanei1412@gmail.com

 

رضا

کورنگ بهشتی

rz.kbeheshti@gmail.com

 

علی

زارعی

ali.pzarei@gmail.com

 

مصطفی

شهرآیینی

m-shahraeini@tabrizu.ac.ir

 

کیوان

الستی

keyvan.alasti@gmail.com

 

جعفر

شانظری

jshanazari@yahoo.com

 

اسماعیل

سعادتی خمسه

e.skhamseh@yahoo.com

 

مهدی

اخوان

makhavan77@gmail.com

 

سید محمد علی

دیباجی

dibaji@ut.ac.ir

 

محمدمهدی

مشکاتی

mahdimeshkati@yahoo.com

 

احسان

آقابابایی

ehsan_aqababaee@yahoo.com

 

فروغ

رحیم پور

fr.rahimpoor@gmail.com

 

سیدمحمدمحسن

آیت الله زاده شیرازی

shshirazi_2000@yahoo.com

 

ابوتراب

یغمائی

a_yaghmaie@sbu.ac.ir

 

آروین

آذرگین

avn_azargin@yahoo.com

 

عبدالله

امینی

aminiphilosophy@gmail.com

 

حامد

ناجی

hamed.naji@gmail.com

 

حسن

امینی

hasanamini@ut.ac.ir

 

احمد رضا

همتی مقدم

hmoghaddam@ipm.ir

 

اعظم

نقوی

az.naghavi@edu.ui.ac.ir

 

اکبر

حبیب‌اللهی نجف‌آبادی

manipatit@gmail.com

 

غلامحسین

جوادپور

qhjavad@yahoo.com

 

مجید

صدرمجلس

sadremajles@tabrizu.ac.ir

 

رضا

مثمر

rezamosmer@yahoo.com

 

مسعود

صادقی

masoud.sadeghi@kums.ac.ir

 

حسین

هوشنگی

h.hooshangi@yahoo.com

 

نفیسه

سرمدی

sarmadi.na58@gmail.com

 

داریوش

درویشی

dariush.darvishy@gmail.com

 

یاسر

پوراسماعیل

pouresmail@gmail.com

 

حمید

طالب زاده

talebzade@ut.ac.ir

 

مهدی

زمانی

zamani108@gmail.com

 

بهمن

پازوکی

bahmanpazouki@yahoo.de

 

علیرضا

منصوری

a_mansourius@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3107107

مائده

انصاری

ansari.maedeh@gmail.com

 

میثم

محمدامینی

me_amini@sbu.ac.ir

 

مهدی

انشائی

menshaei@gmail.com

 

مرتضی

شجاری

mortezashajari@gmail.com

 

یوسف

شاقول

y.shaghool@gmail.com