ویتگنشتاینِ کریپکی و قابلیت‌گراییِ طبیعت‌گرایانة هانا گینزبرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

کریپکی در تفسیر مشهور خود از ویتگنشتاین، استدلال می‌ کند که هیچ فکت یا امر واقع‌ای در مورد یک گوینده وجود ندارد که بتواند دو شرط مهم را برآورده سازد: شرط برساخت متافیزیکی معنا و شرط هنجارین بودن آن. وی خصوصاً دیدگاه قابلیت‌ گرایی را مورد حمله قرار می‌ دهد و استدلال می‌ کند که فکت‌ها در مورد قابلیت‌های گوینده نمی‌توانند هیچ یک از این دو شرط را برآورده سازند چرا که هم ذاتاً متناهی هستند، و پس نمی توانند فکت هایی معنایی را برسازند، و هم توصیفی هستند، و بنابراین، توانایی برآورده ساختن شرط هنجارین بودن فکت های معنایی را ندارند. یکی از واکنش‌ها به استدلال‌های کریپکی از سوی گینزبِرگ فیلسوف زبان معاصر بوده است که تلاش می‌کند دیدگاه قابلیت‌گرایانة تقلیل‌گرایانه‌ای را ارائه کند که شرط هنجارین بودن معنا را همزمان با شرط برساخت متافیزیکی معنا برآورده سازد. در این مقاله نشان خواهیم داد که تلاش وی موفق نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kripke’s Wittgenstein and Ginsborg’s Reductive Dispositionalism

نویسنده [English]

  • Ali Hossein Khani
Iranian Institute of Philosophy
چکیده [English]

Kripke in his famous book on Wittgenstein’s later philosophy argues, on behalf of Wittgenstein, that there can be no fact of the matter as to what a speaker means by her words, that is, no fact that can meet the Constitution Demand and the Normativity Demand. He particularly argues against the dispositional view, according to which meaning facts are constituted by facts about the speaker's dispositions to respond in a certain way on certain occasions. He argues that facts about dispositions are finite and are incapable of constituting facts about what speakers mean by their words; they are also essentially descriptive, not prescriptive and thus, cannot meet the Normativity Demand. Hannah Ginsborg, one of the most important contemporary philosophers of language, has recently attempted to resist Kripke’s Wittgenstein’s arguments against dispositionalism by defending a new sort of reductive dispositionalism which can meet both the constitution demand and the normativity demand at the same time. In this paper, I will argue that she has not been successful in her project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kripke
  • Wittgenstein
  • Rule-Following
  • Dispositionalism
  • Normativity of Meaning
  • Davidson