تأملی بر مفهوم «توازن» در فلسفه سیمون وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

10.22108/mph.2022.132748.1394

چکیده

توازن یکی از ایده‌های محوری در تاریخ فکری سیمون وی است که با بررسی آن می‌توان رخنه‌ی نگرش خاص او را در تمام ابعاد زندگی‌ به نظاره نشست. سیمون وی، در خلال شرح خویش از مفهوم توازن تلاش دارد با حفظ ارزش‌های انسانی میان انسان و نیروهایِ حاکم در طبیعت و همچنین میان انسان و نیروهایِ حاکم در جامعه هماهنگی ایجاد کند. او با کمک گرفتن از معنای کار، توازن را جهت رسیدن به عدالت در بستر جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد. وی از رهگذرِ ایده‌ی توازن مفاهیمی چون قدرت، حیثیت و جامعه سرکوب شده را تحلیل می‌کند و انقلاب را جهت نجات جامعه سرکوب شده ناکارآمد می‌داند. سیمون وی نشان می‌دهد که آدمی چگونه می‌تواند با تغییر در نگرش به زندگی و عنصر رضایت، خود را از "سلطه" رهایی بخشد و از طریق پیوند با امر غیرشخصی میان انسان و تمام نیروهای حاکم، اعم از اجتماعی و طبیعی، و میان خودش و آن‌ها توازن ایجاد کند. بدین نحو توازنی که وی مطرح می‌کند نه تنها به هیچ گونه حزب و یا سیاستی وابسته نیست حتی از متکی بودن به علم که دست‌آورد بشری جهت سهولت در زندگی است به دور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reflection on the concept of "equilibrium" in Simone Weil's philosophy

نویسندگان [English]

 • mostafa mousavi azam 1
 • zahra qasemzadeh 2
1 Assistant Professor,, Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Yasouj University. Yasouj, iran.
2 Graduated from the Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Equilibrium is one of the central ideas in Simone Weil's intellectual history, which can be examined to recognize the bias of her attitude in all aspects of her life. Through the expression of equilibrium, Simone Weil, by preserving human values, tries to create a harmony between man and the forces that govern nature, as well as between man and the forces that govern society. With the help of the meaning of work, she examines the equilibrium in order to achieve justice in the context of society in such a way that the human personality remains intact. Through the idea of equilibrium, she analyzes concepts such as power, prestige, and oppressed society, and considers the revolution ineffective in saving an oppressed society. Simone Weil shows how man, by changing his attitude to life, can free himself from domination with the help of the element of satisfaction; and how man, through connecting with impersonal matter between man and all the ruling forces (both social and natural), can make an equilibrium between himself and them. In this way, the equilibrium which she puts forward is not only dependent on any party or policy, but also free from reliance on science, which is the human achievement of making life easier.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Simone Weil
 • equilibrium
 • work
 • oppression
 • power
 • prestige
 • consent

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 30 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 07 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 خرداد 1402