طرح و بررسی برخی از مسائلِ اخلاقیِ هوش مصنوعی در هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22108/mph.2024.138105.1488

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مسائل اخلاق هوش مصنوعی در حوزه هنر است. در این راستا، با تکیه بر فلسفه و اخلاق هوش مصنوعی، موضوعات اخلاقی که می‌تواند در حوزه هنر تاثیرگذار باشند مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رشد و توسعه استفاده از هوش مصنوعی و ورود آن به حوزه هنر نیاز است تا مباحث اخلاقی دقیق‌تر مورد توجه پژوهشگران هنر و فلسفه قرار گیرد. برای دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی مفاهیمی همچون هوش مصنوعی، برخی تکنیک‌های آن و موضوعات اخلاقی هوش مصنوعی در هنر تبیین و بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد موضوعات اخلاقی همچون حریم خصوصی و نظارت، دستکاری در رفتار، تاری و شفافیت، سوگیری در تصمیمات سیستم و اتوماسیون و اشتغال حوزه هنر قابل بررسی است. این موضوعات اخلاقی، گاهی در تقابل و گاهی در ارتباط مستقیم و هم‌سو با یکدیگر قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پاسخ به پرسش‌های اخلاق هوش مصنوعی در حوزه هنر، نیازمند پاسخ به پرسش‌های اخلاقی به صورت عام در هوش مصنوعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating some ethical issues of artificial intelligence in art

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ashouri Kisomi
Allameh Tabataba'i University, Tehran, iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to explore the ethical implications of artificial intelligence (AI) in the realm of art. Drawing on the philosophy and ethics of AI, this study examines the ethical challenges that may arise in the art domain. Given the increasing use and penetration of AI in the field of art, there is a need for more careful attention to the ethical dimensions of this phenomenon by scholars of art and philosophy. To achieve the objective of the paper, concepts such as AI, some of its techniques, and the ethical issues of AI in art are explained and analyzed using the analytical-descriptive method. The findings of the study reveal that ethical issues such as privacy and surveillance, manipulation of behavior, opacity and transparency, bias in decision systems, and automation and employment can be investigated in the field of art. These ethical issues are sometimes in conflict and sometimes in direct relation with each other. This study suggests that addressing the ethical questions of AI in the field of art requires addressing the ethical questions of AI in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • ethics
  • art
  • machine learning
  • ethics of artificial intelligence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 17 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1402