پژوهشی در بابِ پارادوکس تحلیل
2. پژوهشی در بابِ پارادوکس تحلیل

سیدعلی کلانتری؛ زهرا نعمتی

دوره 10، شماره 26 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2018.100760.1000

چکیده
  یکی از ابزارهایِ مهمِ فیلسوفانِ تحلیلی در استدلالاتِ فلسفی، «تحلیلِ مفهومی» (Conceptual analysis)است. در فرایندِ این تحلیل، اجزا یا مقوّماتِ مفهومی (Conceptual constituents) یک مفهوم استخراج‌شده و بر اساسِ آن‌ها ...  بیشتر
انقلاب در زبان: مبانی نظریه‌ی معنا نزد کریستوا
3. انقلاب در زبان: مبانی نظریه‌ی معنا نزد کریستوا

حسن فتح‌زاده؛ مرضیه دارابی؛ شمس‌الملوک مصطفوی

دوره 10، شماره 26 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2018.109637.1091

چکیده
  نظریۀ معناکاوی کریستوا را میتوان متأثر از دو گرایش پدیدارشناسی و روانکاوی دانست. درواقع کریستوا با بیان عمل‌کرد معنازایی یا به عبارتی مواجهۀ فرایندهای دلالت (امر نشانهای و امر نمادین‌) به پدیدارشناسی ...  بیشتر
سطوح سه‌گانه‌یِ آیرونی سُقراط در دیالوگ‌هایِ افلاطون
4. سطوح سه‌گانه‌یِ آیرونی سُقراط در دیالوگ‌هایِ افلاطون

غلامرضا اصفهانی

دوره 10، شماره 26 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-50

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2018.93016.0

چکیده
  تردیدی نیست که فهم فلسفی دیالوگ‌های افلاطون در گروِ فهم موضع فلسفی سقراط است و فهم موضع فلسفی سقراط در گرو فهم زبان فلسفی و منش و تفکر اوست که ویژگی برجسته و چشمگیر آنها ماهیت آیرونیکشان است. سقراط استادِ ...  بیشتر
نسبت انسان و خدا در اپیستمه‌های سه‌گانه
5. نسبت انسان و خدا در اپیستمه‌های سه‌گانه

علی کرباسی زاده؛ فاطمه ساکی

دوره 10، شماره 26 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2018.92978.0

چکیده
  در این مقاله تلاش می‌کنیم تا به بررسی چگونگی نسبت انسان و خدا در اپیستمه‌های سه‌گانه‌ی کتاب نظم اشیاء بپردازیم. مسأله‌ی اصلی فوکو در این کتاب، چگونگی شکل‌گیری انسان به ‌عنوان «سوژه»ی دانش در ...  بیشتر
بررسی انتقادی دلایل عقلی فیاض لاهیجی بر اثبات وجود عقول
6. بررسی انتقادی دلایل عقلی فیاض لاهیجی بر اثبات وجود عقول

سید رضا مؤذن؛ محمدمهدی مشکاتی

دوره 10، شماره 26 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2018.107144.1059

چکیده
  وجود موجودات مجردی به نام عقول یکی از مباحث مهم فلسفه اسلامی که خود به عنوان یک مسأله و نیز از مبادی تصوری و تصدیقی بسیاری از مسائل دیگر فلسفی قرار گرفته است. وجود عقول موافقین و مخالفینی دارد. این مقاله ...  بیشتر
مبادی تصوری و تصدیقی یک نزاع پر دامنه در اعتبار قیاس اقترانی شرطی
7. مبادی تصوری و تصدیقی یک نزاع پر دامنه در اعتبار قیاس اقترانی شرطی

اسدالله فلاحی

دوره 10، شماره 26 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-107

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2018.109496.1087

چکیده
  ابن‌سینا، در کتاب قیاس شفا، پس از معرفی «قیاس اقترانی شرطی»، تردیدی در معتبر بودن ضرب اول از شکل اول (= ضرب Barbara) طرح می‌کند و مثال نقضی با یک حد اصغر ممتنع برای آن می‌آورد. منطق‌دانان مسلمان پنج ...  بیشتر