آرای سهروردی در قیاس
آرای سهروردی در قیاس

ضیاء موحد

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1389، صفحه 1-10

چکیده
  شهاب‌الدین سهروردی (587-549 ه.ق) در کتاب مهم خود، حکمه‌الاشراق، ادعا می‌کند که نظریه قیاسات ارسطو را با کاهش تعداد قواعد آن ساده کرده است، به گونه‌ای که با همین تعداد اندک قواعد، اعتبار تمام ضرب‌ها قابل ...  بیشتر
امکان و ضرورت نقد قوۀ حکم
امکان و ضرورت نقد قوۀ حکم

محسن غلامعلیان

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1389، صفحه 11-30

چکیده
  در این مقاله امکان نقد قوۀ حکم به‌مثابه یک کل را بر اساس نظریۀ قوای ذهن و متناظر با‌ آن قوای شناختی و تقسیم‌بندی فلسفه توضیح خواهیم داد و ضرورت آن را بر اساس نظریۀ گذار و ماهیت ذهنی آن، بدون در نظر گرفتن ...  بیشتر
جهت متافیزیکی، جهت محمول و نظریه «ضرورت بتاته»
جهت متافیزیکی، جهت محمول و نظریه «ضرورت بتاته»

لطف الله نبوی

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1389، صفحه 31-42

چکیده
  ارسطو در کتاب ارغنون (Aristotle,1949:9,30a,15-19 ) به صراحت بیان می­کند که در یک قیاس حملی، اگر صغری مطلقه (عاری از جهت) و کبری ضروری باشد، نتیجه قیاس نیز ضروری است. این نظر ارسطو که در واقع تخطّی از قاعده منطقی ...  بیشتر
مسئله وجود مجموع و فیلسوفان مسلمان (با تکیه بر آرای ابن‌سینا و ملاصدرا)
مسئله وجود مجموع و فیلسوفان مسلمان (با تکیه بر آرای ابن‌سینا و ملاصدرا)

وحید خادم زاده؛ محمد سعیدی مهر

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1389، صفحه 43-62

چکیده
  مفهوم مجموع، به عنوان گروهی از اشیایی که هیچ‌گونه ترکیب حقیقی میان آنها محقق نیست و از اجتماع آنان نیز هیئت و وضعی جدید حاصل نمی‌شود، یکی از عناصر بنیادین بخشی از مسائل فلسفی را تشکیل می‌دهد. به همین ...  بیشتر
واکاوی ضد واقع‌گرایی و رهیافت تحقیق‌گرایانه مایکل دامت
واکاوی ضد واقع‌گرایی و رهیافت تحقیق‌گرایانه مایکل دامت

علی حسین خانی

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1389، صفحه 63-78

چکیده
  اصطلاح «ضد واقع‌گرایی» نخستین بار توسط مایکل دامت، فیلسوف معاصر تحلیلی، معرفی شد. اما بحث وی نه در باب وجود یا عدم وجود طبقه‌ای خاص از اشیاء، بلکه پیرامون احکام و تصدیقات زبانی است. در نگاه او، ...  بیشتر
نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت
نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت

سیدمسعود سیف

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1389، صفحه 79-92

چکیده
  آزادی یک مفهوم اساسی در فلسفه کانت است که در هر دو بخش نظری و عملی فلسفه او نقش دارد هر چند نقش آن در فلسفه عملی بسیار مهم‌تر است. کانت در فلسفه اخلاق خود آزادی را مبنای استدلال بر اخلاق قرار داده است و ...  بیشتر
مقایسۀ دیدگاه توماس آکوئینی و ملاصدرا در باب حدوث یا قدم عالم
مقایسۀ دیدگاه توماس آکوئینی و ملاصدرا در باب حدوث یا قدم عالم

مهدی زارعی؛ سعید رحیمیان

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1389، صفحه 93-118

چکیده
  مقالۀ حاضر نحوۀ نگرش دو متفکر اسلام و مسیحیت یعنی توماس آکوئینی و ملاصدرای شیرازی را نسبت به مسئلۀ حدوث و قدم عالم بررسی می‌کند. توماس آکوئینی با دو اندیشۀ متفاوت روبروست: یکی قدم عالم که مبتنی بر نظریۀ ...  بیشتر