کرونولوژی استاندارد محاورات افلاطون و شواهد سبک‎شناختی
1. کرونولوژی استاندارد محاورات افلاطون و شواهد سبک‎شناختی

محمد باقر قمی

دوره 7، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-18

چکیده
  چکیده این مقاله به دنبال روشن ساختن دو نکته است: 1. کرونولوژی‎های ارائه‎شده از محاورات افلاطون از ربع آخر قرن نوزدهم تاکنون همگی ساختاری مشابه دارند؛ ساختاری که می‌توان آن را به جهت غلبۀ کاملش کرونولوژی ...  بیشتر
تحلیلی جامع از مفهوم سعادت نزد طوسی و رابطه آن با کمال و لذت
2. تحلیلی جامع از مفهوم سعادت نزد طوسی و رابطه آن با کمال و لذت

فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی

دوره 7، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-44

چکیده
  چکیده بنیان هر نظریه اخلاقی را مؤلفه­ های آن سامان می­دهد. خواجه نصیرالدین طوسی، به عنوان نظریه­پرداز اخلاق­محور، تحلیل­های نظام‎مندی از مؤلفه­های اخلاقی ارائه کرده که سعادت یکی از آن‎هاست. ...  بیشتر
معضل مشاهده‌ناپذیرها دفاعی از تمایز مشاهده‌پذیر/ مشاهده‌ناپذیر ون فراسن
3. معضل مشاهده‌ناپذیرها دفاعی از تمایز مشاهده‌پذیر/ مشاهده‌ناپذیر ون فراسن

جهانگیر موذن زاده؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 7، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-64

چکیده
  چکیده ون فراسن در تجربه‌گرایی برساختی قصد دارد بر مبنای تمایز معرفت‌شناختی پایه بین هویات مشاهده‌پذیر و هویات مشاهده‌ناپذیر، از تمایزهای معرفت‌شناختی صدق/کفایت تجربی و باور معرفتی/پذیرش پراگماتیک، ...  بیشتر
رابطۀ زیبایی با اخلاق در زیباشناسی کانت
4. رابطۀ زیبایی با اخلاق در زیباشناسی کانت

علی سلمانی

دوره 7، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-80

چکیده
  در وهلۀ اول به نظر می‌رسد که کانت درصدد تمایزگذاری جدی میان زیبایی و اخلاق است. این نکته را می‌توان از آنجا استنباط کرد که او در تحلیل امر زیبا بر حسب کیفیت، میان امر مطبوع، امر خیر یا اخلاقی و امر زیبا ...  بیشتر
زیباشناسی بنیادی در فلسفۀ هیدگر و حکمت دائویی
5. زیباشناسی بنیادی در فلسفۀ هیدگر و حکمت دائویی

مرتضی گودرزی؛ علی اصغر مصلح

دوره 7، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-92

چکیده
  زیباشناسی دائویی مبتنی بر نیروی خلاقانۀ دائو است که منشأیی پیشاوجودشناختی دارد. زمینۀ خاستگاهی خلاقیت که از دائو ناشی می‌شود، شالودۀ هنر را در تفکر دائویی تشکیل می‌دهد. معنابخشی در هنر و زبان در اندیشۀ ...  بیشتر
نیست انگاری؛ خاستگاه، اقسام، و پیامدهای آن از منظر نیچه
6. نیست انگاری؛ خاستگاه، اقسام، و پیامدهای آن از منظر نیچه

آزاده امامی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

دوره 7، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-110

چکیده
  «نیست‌انگاری» از اساسی‌ترین کلیدواژه‌های تفکر نیچه است که به سبب ارتباط وثیقی که با دیگر آموزه‌های او دارد، از موضوعیتی اساسی در فلسفه‌ورزی او برخوردار است. نیست‌انگاری در واقع معیار نیچه است ...  بیشتر