ملاک تمایز مجرد از مادی در فلسفه أفلوطین و ملاصدرا
1. ملاک تمایز مجرد از مادی در فلسفه أفلوطین و ملاصدرا

رضا اکبریان؛ طیبه کرمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-24

چکیده
  مجرد دارای اقسامی است. عقل و نفس دو قسم مشهور مجردات هستند. در فلسفه أفلوطین أحد، و موجود مستقل و مطلق در فلسفه ملاصدرا، نیز مجردند. علاوه بر این سه قسم، نوعی دیگر از مجرد به نام مجرد مثالی در فلسفه اسلامی ...  بیشتر
استنتاج نتایج ضروری در ضربهایی با یک مقدمه ضروری، مسأله‌ای درموجهات ارسطو
2. استنتاج نتایج ضروری در ضربهایی با یک مقدمه ضروری، مسأله‌ای درموجهات ارسطو

فرشته نباتی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 25-42

چکیده
  انتقادهای فراوانی به نظام قیاسهای موجه ارسطو وارد شده است. برخی از منطقیون تلاش کرده‌اند تا صورتبندی مناسب و رضایت بخشی از کل این نظام ارائه دهند، ولی هیچ یک از این کوششها قرین توفیق نبوده است. به همین ...  بیشتر
ریچارد رورتی: از نو عمل‌گرایی ضد مابعدالطبیعی تا طرد فلسفه
3. ریچارد رورتی: از نو عمل‌گرایی ضد مابعدالطبیعی تا طرد فلسفه

موسی اکرمی؛ محسن محمودی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 43-64

چکیده
  ریچارد رورتی، فیلسوف مابعدالطبیعه ستیزِ نوعمل گرای آمریکا، طی سه دهه در آثار گوناگون خود فلسفۀ سنتی، از افلاطون تا کانت، را مورد انتقاد قرارداده است. به باور وی، تاریخ فلسفه بیانگر این است که هیچ گونه ...  بیشتر
مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و محیی الدین ابن عربی در مسأله رؤیت و مشاهده
4. مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و محیی الدین ابن عربی در مسأله رؤیت و مشاهده

فروغ السادات رحیم پور؛ سوده یاوری

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-86

چکیده
  مقاله حاضر، شهود به طور عام، و رؤیت حضرت حق به طور خاص را از دیدگاه علامه محمد حسین طباطبایی و محیی الدین عربی ـ که در حقیقت نماینده دو مکتب فکری حکمت متعالیه و عرفان هستند ـ مقایسه می کند. موضوعهای مورد ...  بیشتر
اعتبارگرایی جان رالز و نظریه ادراکات اعتباری
5. اعتبارگرایی جان رالز و نظریه ادراکات اعتباری

مهدی زمانی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-100

چکیده
  جان رالز، فیلسوف معاصر آمریکایی، عنوان «اعتبارگرایی» را برای دیدگاه خود در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست برگزیده است. اساس دیدگاه او همان نظریه قرارداد اجتماعی است که پیش از وی توسط لاک و کانت مطرح ...  بیشتر
اگو از دیدگاه لکان و هوسرل
6. اگو از دیدگاه لکان و هوسرل

حسن فتح زاده

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 102-112

چکیده
    هوسرل ـ حداقل در دورة سوم حیات فکری خود ـ متقاعد شده بود که سوژه در مرکز فلسفه قرار گرفته است و فلسفه چیزی نیست جز شناخت اگو. همین شاخصة دکارتی، هوسرل را به یکی از سرآمدان اندیشة مدرن بدل می‌سازد. اما ...  بیشتر
همراه با صدرا در ساحت خیال و مرگ
7. همراه با صدرا در ساحت خیال و مرگ

مرضیه پیراوی ونک

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 113-130

چکیده
  خیال و مرگ دو ساحت پر رمز و راز حقیقت اند که واسط (برزخ) میان حس و عقل، دنیا وعقبی واقع شده اند. مراد از خیال، صورتهای خیالی، قوه خیال و همچنین عالم خیال است. انسان در نشئه دنیا به مدد قوه متخیله قادر است ...  بیشتر