امکان استدلال اخلاقی در توصیه‌گرایی هیر
امکان استدلال اخلاقی در توصیه‌گرایی هیر

مهدی زمانی؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر؛ رضا تقیان ورزنه

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، صفحه 1-18

چکیده
  مسأله امکان استدلال و توجیه عقلی در اخلاق، به عرصه‌ای برای اختلاف دیدگاه فلسفه‌های اخلاق معاصر بدل شده است. هیر (Hare) برآن است درحالی‌که شهودگرایان مانند مور، راس و پریچاد با بی‌واسطه دانستن شناخت خوب ...  بیشتر
تخیل هنری در حکمت اشراقی سهروردی
تخیل هنری در حکمت اشراقی سهروردی

فاطمه شفیعی؛ حسن بلخاری قهی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، صفحه 19-32

چکیده
  شیخ اشراق را نخستین نظریه پرداز عالم مثال در تمدن اسلامی می‌دانند. دیدگاه مهم او در حکمه الاشراق و دیگر آثارش در اثبات عالمی میان عالم انوار و جهان ماده به عنوان برزخ وسیط میان عالم حاضر و آخرت (یا همان ...  بیشتر
حمل اولی و حمل شایع به عنوان قید موضوع و قید گزاره
حمل اولی و حمل شایع به عنوان قید موضوع و قید گزاره

محمدعلی ججتی؛ محمود زراعت پیشه

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، صفحه 33-46

چکیده
  «حمل اولی ذاتی» و «حمل شایع صناعی» در دو معنا به نحو مشترک لفظی به کار می‌روند: (1) به عنوان قید موضوع (2) به عنوان قید گزاره. مراد ملاصدرا در استعمال این اصطلاحات، تنها معنای دوم بوده است و معنای ...  بیشتر
متصلۀ لزومی در منطق سینوی و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف دربارۀ نسبت آن با انواع شرطی در منطق جدید
متصلۀ لزومی در منطق سینوی و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف دربارۀ نسبت آن با انواع شرطی در منطق جدید

مرتضی حاج حسینی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، صفحه 47-64

چکیده
  در این مقاله پس از اشاره به اهمیت متصلۀ لزومیه و جایگاه آن در منطق قدیم، شروط صدق متصلۀ لزومیه در منطق سینوی و احکام آن و نیز دیدگاه‌های مختلف در مورد نسبت این متصله با انواع شرطی در منطق جدید بررسی، تحلیل ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مفهوم مکان نزد ارسطو، دکارت و هیدگر
بررسی تطبیقی مفهوم مکان نزد ارسطو، دکارت و هیدگر

محمدجواد صافیان؛ ناصر مومنی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، صفحه 65-76

چکیده
  مفهومی که امروزه از مکان شیوع عام دارد بر اساس تلّقی متعارف از وجود حاصل شده است. امروزه ما مکان را فضایی صرفاً ریاضی و قابل اندازه‌گیری که حاوی اشیاء است می‌دانیم و این معنا را مسلّم و بدیهی می‌انگاریم. ...  بیشتر
واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی در ویتگنشتاین متأخر
واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی در ویتگنشتاین متأخر

ابوالفضل صبرآمیز؛ سروش دباغ

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، صفحه 77-94

چکیده
  این مقاله در نظر دارد تقسیم‌بندی‌های گوناگون واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی را بررسی کرده و با توجه به آموزه‌های ویتگنشتاین متاخر، نظر وی را در این‌باره بیان نماید. به این منظور، پس از شرح کوتاهی ...  بیشتر
واکاوی مبانی فلسفی غرب در هندسه معرفتی رضا داوری اردکانی
واکاوی مبانی فلسفی غرب در هندسه معرفتی رضا داوری اردکانی

سید جواد امام جمعه زاده؛ حسین روحانی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، صفحه 95-108

چکیده
  به موازات ظهور پست‌مدرنیسم در غرب و فروپاشی آرمان‌های مدرنیته و عصر روشنگری، متفکران ایرانی نیز در این خصوص نظریه‌پردازی کردند. یکی از این متفکران تأثیرگذار رضا داوری اردکانی است که با توشه‌گیری از ...  بیشتر