رئالیسم درونی: جایگزین پاتنم برای رئالیسم متافیزیکی
2. رئالیسم درونی: جایگزین پاتنم برای رئالیسم متافیزیکی

جواد اکبری تختمشلو؛ مهدی گلشنی

دوره 5، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-34

چکیده
  هیلاری پاتنم که زمانی خود از نمایندگان و مدافعان برجستۀ رئالیسم علمی و متافیزیکی به شمار می رفت، در اواسط دهه 1970م. به یکی از مخالفان سرسخت رئالیسم متافیزیکی مبدّل شد. او تعدادی استدلال را علیه ابعاد صدقی ...  بیشتر
قانون، عدالت و مسئولیت در فلسفۀ ژاک دریدا
3. قانون، عدالت و مسئولیت در فلسفۀ ژاک دریدا

جهانگیر جهانگیری؛ علی بندرریگی‌زاده

دوره 5، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-50

چکیده
  آثاری که دربارۀ ژاک دریدا به زبانِ فارسی نگاشته شده یا آثاری که از او یا دربارۀ او به زبانِ فارسی ترجمه شده‌اند، عمدتاً آثاری بوده که بر گرایش های زیبایی شناسانۀ دریدا متمرکز بوده است و از فلسفۀ و اندیشۀ ...  بیشتر
مفهوم قانون در اندیشه سیاسی یونان باستان گذر از ثِسموس(θεσμός) به نوموس (νόμος)
4. مفهوم قانون در اندیشه سیاسی یونان باستان گذر از ثِسموس(θεσμός) به نوموس (νόμος)

ایرج آذرفزا؛ مهدی قوام صفری

دوره 5، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-72

چکیده
  یکی از اصلی‌ترین مفاهیمِ برسازنده اندیشه‌ سیاسی یونان باستان، مفهوم ِ قانون بوده است. یونانیان از دو اصطلاح حقوقی متفاوت برای مفهوم قانون استفاده می‌کرده‌اند. تا پیش از سقوط حکومت استبدادی پیسیستراتی ...  بیشتر
دفاع از حقیقت (نقد و بازسازی الگوی حقیقت در عصر مدرن و تأثیر آن در فلسفه‌ سیاسی از دیدگاه هوسرل و اشتراوس)
5. دفاع از حقیقت (نقد و بازسازی الگوی حقیقت در عصر مدرن و تأثیر آن در فلسفه‌ سیاسی از دیدگاه هوسرل و اشتراوس)

محمدحسین جمشیدی؛ مسعود کریمی بیرانوند

دوره 5، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-92

چکیده
  هوسرل و اشتراوس دو فیلسوفی هستند که درصدد اصلاح تفکّر فلس فی و به تبع آن فلسفه‌ سیاسی برآمده‌اند؛ امّا علی‌رغم اشتراک نظر در هدف و مبانی، چگونه و چرا‌ هوسرل را در صف خط‌شکنان مبارزه با فلسفه‌ متافیزیکی ...  بیشتر
خاستگاه‌های واسازی در نیچه
6. خاستگاه‌های واسازی در نیچه

علی اصغر مصلح؛ مهدی پارسا خانقاه

دوره 5، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-114

چکیده
  واسازی دریدا در نسبت با جریان‌های فلسفی مختلفی شکل گرفته که اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی و ساختارگرایی از آن جمله است. این پژوهش می کوشد خاستگاه‌های واسازی را در آثار و فلسفه‌ نیچه جستجو کند و نشان ...  بیشتر
آثولوجیا و برخی فلاسفه مسلمان
7. آثولوجیا و برخی فلاسفه مسلمان

محسن طلایی ماهانی

دوره 5، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-128

چکیده
  در این جستار، برخی از فلاسفه مسلمان که به نظر نگارنده اهمیت بیشتری در تاریخ فلسفه اسلامی داشته‌اند، برگزیده شده‌اند که شامل کتدی، فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا می‌شوند. البته نباید فراموش کرد ...  بیشتر
از اخلاق عامیانه تا فلسفه اخلاق
8. از اخلاق عامیانه تا فلسفه اخلاق

جلال پیکانی

دوره 5، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 129-142

چکیده
  توده افراد در قضاوت‌های اخلاقی خود از ساز و کاری پیروی می‌کنند که تا حد زیادی با قواعدی که فیلسوفان اخلاق بیان می‌کنند متفاوت است، چیزی که ما آن را اخلاق عامیانه می‌نامیم. توده افراد هنگام قضاوت اخلاقی، ...  بیشتر