خودانگیختگی در فلسفۀ نقّادی کانت و فلسفۀ لایب‎نیتس
2. خودانگیختگی در فلسفۀ نقّادی کانت و فلسفۀ لایب‎نیتس

امرالله معین

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21429

چکیده
  خودانگیختگی، مفهوم اصلی در مبحث آزادی در نظام فلسفی کانت و لایب‎نیتس است. لایب‎نیتس این مفهوم را شرط ضروری آزادی و اختیار می‌داند و عموماً آن را در جایگاه نفی و ردّ هر نوع ضرورتی تعریف می‎کند. طبق ...  بیشتر
آموزه ی عشق افلاطونی در نمایشنامه ی ماسک دار کومس اثر جان میلتون
3. آموزه ی عشق افلاطونی در نمایشنامه ی ماسک دار کومس اثر جان میلتون

مسعود رستمی

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-30

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21447

چکیده
  افلاطون به عنوان برجسته‌ ترین فیلسوف دوران باستان تاثیر شگرفی بر فرهنگ و تمدن دنیای غرب بر جا نهاده است. به‌ ویژه آموزه‌ ی عشق او در رساله‌ ی مهمانی که ادبای اروپای رنسانس تا حد زیادی وامدار آن هستند. ...  بیشتر
«بررسی دیدگاه سیاسی هانا آرنت بر اساس تئوری استعاره»
4. «بررسی دیدگاه سیاسی هانا آرنت بر اساس تئوری استعاره»

محسن جمشیدی؛ احسان کاظمی

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21458

چکیده
  هانا آرنت از جرگه فیلسوفان «پسا دکارتی» و «پسا کانتی» است که با نقد و بهره گیری توامان از دکارت و کانت، «سوژه» و «ابژه» را از سکون و سترونی بودن خارج می سازند و آنها را در سیلان و دگرگونی ...  بیشتر
ادراک حسی، خود-تصحیحی و شهود فلسفی
5. ادراک حسی، خود-تصحیحی و شهود فلسفی

پیمان پورقناد؛ داود حسینی؛ لطف الله نبوی

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21459

چکیده
  در فلسفۀ تحلیلی معاصر دیدگاه غالب روش‌شناختی این است که شهود فلسفی نقش شاهد راله یا علیه نظریه‌های فلسفی ایفا می‌کند؛ اما موفقیت در ایفای این نقش منوط به این است که شهود موجه باشد. پدیدارشناسی از دیدگاه‌هایی ...  بیشتر
خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه
6. خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه

حسن فتح زاده؛ رضا سهرابی

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21460

چکیده
  نیچه، وجوهی دوگانه برای خاستگاه ارزش‌ها در نظر می‌گیرد. از یک طرف، وی به‌نوعی وفاداری خویش را به نمایان‌ترین رویۀ اندیشۀ غرب، یعنی این اندیشه که جهان را به مثابۀ یک کل در نظر می‌گیرد، نشان داده و بدین ...  بیشتر
فارابی و پارادوکس منون در رسالۀ الجمع بین رأیی الحکیمین
7. فارابی و پارادوکس منون در رسالۀ الجمع بین رأیی الحکیمین

مجید صدرمجلس

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-98

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21485

چکیده
      افلاطون در محاورۀ منون مسألۀ معرفت شناختی «امکان تحقیق» یا تعلیم و تعلّم را مطرح می­کند که نزد اهل فن به پارادوکس منون یا تحقیق مشهور است. طبق این پارادوکس، ما آدمیان یا چیزی را می­شناسیم ...  بیشتر
همسنجی نظریه کلیات پنجگانه در حکمت سینوی و حکمت صدرایی
8. همسنجی نظریه کلیات پنجگانه در حکمت سینوی و حکمت صدرایی

حامد ناجی اصفهانی

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21486

چکیده
  ارسطو در پی واکاوی در میان موجودات جهان خارج و طبقه بندی علوم، مجبور به طبقه بندی موجودات گردید که همین امر وی و شارحان او را به تدوین نظریه کلیات پنجگانه واداشت. براساس این آموزه تمامی موجودات عالم مادی ...  بیشتر