دوره و شماره: دوره 13، شماره 32، مهر 1400 
بررسی تبیین برنامه‌ای در دفاع از واقع‌گرایی کورنل

صفحه 137-153

10.22108/mph.2022.130920.1344

مهرشاد رضایی؛ سیدعلی کلانتری؛ امیراحسان کرباسی زاده