راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن
راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک؛ محسن جاهد

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2021.130741.1341

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای روان‌درمانگر معاصر، اروین یالوم، در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن می‌پردازد. یالوم روان‌درمانگری اگزیستانسیال از نوع سارتری است که تلاش دارد براساس مبانی فلسفی خداناباوری، ...  بیشتر
معرفت عملی: یک ارزیابی زبانی
معرفت عملی: یک ارزیابی زبانی

محمدحسین محمدعلی خلج

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.129657.1321

چکیده
  استنلی‌ ـ‌ ویلیامسون برپایۀ تحلیل اسنادهای Know how در زبان انگلیسی یک استدلال زبان‌شناختی بسیار مناقشه‌برانگیز در دفاع از اندیشه‌انگاری دربارۀ معرفت عملی اقامه کرده‌اند. در این مقاله ابتدا این استدلال ...  بیشتر
نسبتِ نقش ارزش‌های غیرمعرفتی و نقش شواهد در نظریه‌های علمی
نسبتِ نقش ارزش‌های غیرمعرفتی و نقش شواهد در نظریه‌های علمی

میثم محمدامینی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.132320.1377

چکیده
  آرمان علم غیرارزش‌بار[1] (VFI) دیدگاهی است که می‌گوید ارزش‌های غیرمعرفتی هیچ نقش مشروعی در ارزیابی معرفتیِ نظریه‌های علمی نمی‌توانند داشته باشند. این دیدگاه زمانی به عنوان یک هنجار تنظیمی که راهنمای ...  بیشتر
بررسی تطبیقی فلسفۀ استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل
بررسی تطبیقی فلسفۀ استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل

علی فتح طاهری؛ محسن جاپانی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 59-73

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.131058.1346

چکیده
  هوسرل در خلال سال 1906 دربارۀ وضعیت فلسفی خویش دچار بحران و در پی آن، تحولی در افکار خود شد. او علاوه بر آشنایی غیرمستقیم با کانت به‌واسطۀ حضور در فضای نوکانتی دانشگاه‌های آلمان، مستقیماً به مطالعۀ آثار ...  بیشتر
فیزیکالیسم، بنیادینگی و فیزیک جدید
فیزیکالیسم، بنیادینگی و فیزیک جدید

ابوتراب یغمائی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.131184.1355

چکیده
  مطابق تعریفی ابتدایی از فیزیکالیسم، جهانْ نخست از هویاتِ مفروضِ فیزیک و دوم از هویاتی تشکیل شده است که به‌نحوی به این هویات مربوط‌اند. رابطۀ مذکور میان هویات دستۀ اول (هویات فیزیک) و هویات دستۀ دوم (هویات ...  بیشتر
نظریة تشابه ضرورت یا تکثر معانی امر ضروری در متافیزیک دلتا
نظریة تشابه ضرورت یا تکثر معانی امر ضروری در متافیزیک دلتا

سیدامیرعلی موسویان

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 89-105

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.132377.1379

چکیده
  در متافیزیک دلتا پنج تعریف برای امر ضروری بیان شده است که فهم نسبت این تعاریف با یکدیگر، نقش مهمی در رهیافت ما به ضرورت در فلسفة ارسطو ایفا می‌کند. نحوة اشتراک معانی گوناگون «ضروری» یادآور معانی ...  بیشتر
مقایسۀ هستی‌شناسی اخلاق از دیدگاه جورج ادوارد مور و خواجه نصیرالدین طوسی
مقایسۀ هستی‌شناسی اخلاق از دیدگاه جورج ادوارد مور و خواجه نصیرالدین طوسی

محمدمهدی مشکاتی؛ مریم عسکری

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 107-120

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.131387.1360

چکیده
  اخلاق یکی از ساحت‌های شاخص زندگی انسان است. هستی‌شناسی اخلاق به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فرااَخلاق، عهده‌دار تبیین این مسئله است که آیا بایدها و نبایدهای اخلاقی مبتنی بر حقایقی عینی در جهان خارج‌اند ...  بیشتر
جستار در مقام روش ازمنظر لوکاچ و آدورنو
جستار در مقام روش ازمنظر لوکاچ و آدورنو

مسعود علیا؛ نسترن صارمی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 121-136

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2021.123424.1225

چکیده
  نوشتار حاضر با تمرکز بر آرای گئورگ لوکاچ و تئودور آدورنو دربارۀ جستار می‌کوشد نسبت شیوۀ فلسفه‌ورزی در نظریۀ انتقادی با این ژانر را روشن کند. ابتدا با مروری تاریخی بر چگونگی ظهور ژانر در فلسفۀ مدرن، نشان ...  بیشتر
بررسی تبیین برنامه‌ای در دفاع از واقع‌گرایی کورنل
بررسی تبیین برنامه‌ای در دفاع از واقع‌گرایی کورنل

مهرشاد رضایی؛ سیدعلی کلانتری؛ امیراحسان کرباسی زاده

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 137-153

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.130920.1344

چکیده
   واقع‌گرایی کورنل به‌صورت گسترده‌ای در متون فلسفی چند دهۀ اخیر بحث و بررسی شده است. یکی از تأثیرگذارترین راهکارهای دفاعی برای واقع‌گرایان کورنل در حوزۀ معرفت‌شناسی، نظریه‌ای است که جکسون و پِتیت ...  بیشتر
چگونگی مواجهۀ هایدگر با هنر مدرن
چگونگی مواجهۀ هایدگر با هنر مدرن

شمس الملوک مصطفوی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 155-171

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.129395.1323

چکیده
  محور تحلیل‌های هایدگر از هنر در کتاب سرآغاز اثر هنری، هنر بزرگ است که شأنی غیراستتیکی دارد و محل رخداد حقیقت وجود است. در این کتاب، هنر مدرن نمایان‌گر غلبۀ تلقی استتیکی از هنر و دارای شأنی نیست انگارانه ...  بیشتر